Overview

Responsibilities:

 • Գնման հայտերի նախապատրաստում և գործընթացի վերահսկում
 • Վարչության պետին հասցեագրված գրությունների, դիմումների, և այլ փաստաթղթերի գրանցում, արխիվացում
 • Հանձնարարականների կատարման ժամկետների վերահսկում
 • Աշխատանք տարբեր ծրագրային գործիքներով
 • Վարչական և գործավարական օժանդակություն ՏՏ վարչության պետին
 • Հաշվետվությունների նախապատրաստում
 • Վարչության պետի կողմից տրված ընթացիկ հանձնարարականների  կատարում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ ադմինիստրատիվ աշխատանքների կազմակերպման ոլորտում
 • Սոցիալական  հարթակներում աշխատելու հմտություններ
 • Համակարգչային հմտություններ (G Suit իմացությունը ցանկալի է)
 • Անգլերեն լեզվի գրավոր և բանավոր գերազանց իմացություն
 • Մեծածավալ ինֆորմացիայի հետ աշխատելու ունակություն
 • Ժամանակի կառավարման հմտություն և ճկունություն
 • Միաժամանակ մի քանի խնդիրներ լուծելու ունակություն
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Թիմային աշխատանք