Overview

“Haypost CJSC” is looking for a “Տեխնիկական սպասարկման և համակարգչային աջակցման պատասխանատու”.

Responsibilities:

 • իրականացնել տեխնիկական սարքավորումների անխափան սպասարկում,
 • կատարել Երևանի Փ/Բ ների/ հենակետերի/մասնաճյուղերի/բաժանմունքների համակարգչային տեխնիկական միջոցների ամենօրյա սպասարկում` ըստ ներկայացված հայտերի
 • ապահովել տեխնիկական սարքավորումների և օպերացիոն համակարգերի անխափան աշխատանքը,
 • իրականացնել օգտագործվող համակարգչային և տեխնիկական սարքավորումների և պահեստամասերի հաշվառում,
 • կատարել անսարքության ախտորոշում և վերանորոգում կամ փոխարինում,
 • ճիշտ ժամանակին և ճիշտ ձևով կատարել անմիջական ղեկավարի հանձնարարականները,
 • իրականացնել վերոնշյալ գործառույթների հետ որևէ կերպ կապված այլ գործառույթներ:

Required Qualifications:

 • բարձրագույն կրթություն
 • համակարգչային գիտելիքներ  MS Windows 7/8/10; TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, համակարգի գերազանց իմացություն
 • տպիչների տեղադրման, կարգավորման, քարտրիջնրի փոխարինման տիրպետում
 • Router-ների կարգավորման իմացություն(Wan, Lan, WiFi, DHCP)
 • Linux Skills (Ubuntu, CentOS) իմացություն / նախընտրելի /
 • օտար լեզուների իմացություն
 • աշխատանքային փորձ տեխնիկական սպասարկման ոլորտում
 • սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 • Տեխնիկական կառավարման, տեղեկատվության վերլուծության և համակարգչային տեխնիկայի/ծրագրային համակարգերի գերազանց իմացություն