Overview

Բանկի ներքին համակարգչային ցանցերի տեխնիկական մասի անխափան աշխատանքի ապահովումը
Բանկի տարածքներում` գլխամաս, մասնաճյուղեր, պրոմո կետեր և այլն, ներքին համակարգչային ցանցի անցկացումը, սերվերային սենյակների սարքերի և գծերի տեղակայումը և համակարգչային սարքերի տեղադրումը
Իրականացնում է անհրաժեշտ ոչ խոշոր համակարգչային սարքավորումների,  պահեստամասերի և օժանդակ նյութերի ձեռք բերումը

Responsibilities:

  • Բանկի գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի համակարգչային սարքավորումների անխափան աշխատանքի ապահովում: Խափանումների դեպքում ուսումնասիրության անցկացնում, խափանման պատճառի պարզում: Հասարակ խափանումների դեպքում խափանման վերացնում:
   Բանկի գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի ներքին համակարգչային ցանցերի` տեխնիկական մասով, անխափան աշխատանքի ապահովում: Խափանումների դեպքում ուսումնասիրության անցկացնում, խափանման պատճառի պարզում, խափանման վերացնում:
   Համակարգիչներում հիմնային և ընդհանուր օգտագործման  ծրագրային   համակարգերի  (Microsoft Windows (ver 7,10 ), Microsoft Office, Oracle client, Lsbank և այլն) տեղադրում և nւղեկցում , այդ թվում այդ համակարգերի հետ կապված հեռախոսով զանգերին պատասխանում:
   Գործուղումներ մեկ կամ երկու օրով շրջաններում գտնվող մասնաճյուղեր:

Required Qualifications:

Բարձրագույն տեխնիկական

Առնվազն  1 տարվա փորձ համակարգչային սարքավորումների սպասարկման ոլորտում

Գիտելիքներ համակարգչի և նրա բաղկացուցիչ մասերի, ցանցային սարքավորումների կառուցվածքի և աշխատանքի վերաբերյալ: Microsoft Windows, Microsoft Office համակարգերի տեղադրում և ադմինիստրավորում: Համակարգրչային ցանցերի լարերի անցկացնում և տեղադրում

Թիմում աշխատելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, արագագործություն, ֆիզիկական ուժ