Overview

Responsibilities:

  • Վերահսկել տեխնոլոգիական փաստաթղթերի կազմման և մշակման պրոցեսը, տեխնիկական փաստաթղթերում կատարել փոփոխություններ՝ կապված արտադրական գործընթացների և ռեժիմների ուղղման հետ 
  • Վերահսկել նոր տեսակի մթերքի արտադրության և տեխնոլգիական ռեժիմների մշակման պրոցեսը
  • Իրականացնել արտադրանքի բաղադրամասերի հաշվարկը: Կատարել համապատասխան համկարգչային աշխատանքներ 
  • Ղեկավարել սահմանված տեխնոլոգիական գործընթացներ

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն
  • Անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական հմտություններ, առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
  • Կարգապահություն, ճշտապահություն,