Overview

“Enterprise Armenia” is looking for a “Թեժ գծի օպերատոր”.

Responsibilities:

 •        Տեղական և օտարերկրյա գործարարներին տրամադրել ՆԱԿ-ի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ նախնական տեղեկատվություն:

•           Կազմակերպել այցելուների ընդունելություն և պատասխանել հեռախոսազանգերին` կատարելով համապատասխան գրանցումներ:

•           Համապատասխան ՆԱԿ աշխատակցի բացակայության ժամանակ գրառել ստացվող տեղեկատվությունը  և նրան իրազեկել դրանց բովանդակության մասին:

•           Օժանդակել ՆԱԿ աշխատակիցների աշխատանքներին (փոխանցել և ընդունել տեղեկատվություն, կատարել գրավոր և բանավոր թարգմանություններ, պատճենահանումներ և այլն):

•           Մասնակցել և ներկայացնել ՆԱԿ-ը կազմակերպվող ցուցահանդեսների և այլ ներկայացուցչական միջոցառումների ժամանակ:

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն,
  • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ հաճախորդների սպասարկման ոլորտում,
  • հաճախորդների սպասարկման հմտություն,
  • Հաղորդակցման և նախաձեռնողականության հմտություններ,
  • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Word, Excel, Outlook և Internet),
  • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն: