Overview

Responsibilities:

 • Տեղական և միջազգային դրամական փոխանցումների իրականացում, փոխանցվող և ստացվող գումարների վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայու­թյուն­­ների մատուցում
 • Արագ դրամական համակարգերով ստացված դրամական միջոցների վճարում (անկանխիկ եղանակով)
 • Չպարզաբանված գումարների ճշտգրտման գործընթացի, հաճախորդների և թղթակից բանկերի կողմից առաջացած հարցումների վարում և հսկողություն
 • Թղթակցային հաշիվներում հայտնաբերված անհամապատասխանությունների պարզաբա­ն­­ման նպատակով հարցումների իրականացում
 • Ուղարկման ենթակա մի­ջազ­գային փոխանցումների պարտադիր տվյալների մշակում և խմբագրում և SWIFT ստանդարտներին համապատասխանեցում
 • Արտարժույթի առք ու վաճառքի, միջոցների տեղաբաշխման վերաբերյալ գոր­ծարք­­­ները հաստատող հաղորդագրությունների, ակրեդիտիվների, երաշխիքների վերա­բեր­­յալ SWIFT հաղորդագրությունների ուղարկում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներում
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների (գրավոր և բանավոր) տիրապետման լավ մակարդակ
 • Աշխատանքային փորձը ֆինանսաբանկային ոլորտի համապատասխան բաժնում կդիտվի որպես առավելություն
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն, նոր ծրագրերն արագ յուրացնելու ունակություն
 • Ճշտապահորեն, արագ և ուշադիր աշխատելու կարողություն, պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Թիմային աշխատանքի ունակություն