Overview

Տնօրենի օգնականն իրականացնում է ադմինիստրատիվ և քարտուղարի գործառույթներ: Թեկնածուն պետք է ունենա միաժամանակ մի քանի հանձնարարական կատարելու ունակություն:

Responsibilities:

· Տնօրենի հանձնարարությունների կատարում,

· Պայմանագրերի ուսումնասիրություն, կոմերցիոն առաջարկների և այլ փաստաթղթերի կազմում,

· Նամակագրության իրականացում,

· Թարգմանությունների կատարում, տեղեկատվական հարցումներին պատասխանում, փաստաթղթավորման պատշաճ իրականացում և այլն,

· Փոստի և հաղորդակցման այլ տեսակների համակարգում,

· Ադմինիստրատիվ աջակցության իրականացում,

· Այլ պարտականությունների և առաջադրանքների կատարում:

Required Qualifications:

· Բարձրագույն կրթություն,

· Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու ունակություն,

· Համապատասխան աշխատանքային փորձ,

· Կազմակերպչական հմտություններ,

· Ուշադրություն մանրուքներին և միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու ունակություն,

· Բարդ իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու հմտություններ,

· Սահմանված վերջնաժամկետներում արդյունավետ գործելու ունակություն,

· Համակարգչային գիտելիքներ, Microsoft Office-ի (Word, Excel, Power Point) գերազանց իմացություն,

· Բարդ իրավիճակներ կառավարելու ունակություն,

· Գերազանց միջանձնային և թիմային հմտություններ: