Overview

Responsibilities:

-Կազմակերպում է ղեկավարի ամենօրյա փաստաթղթաշրջանառությունը
-Պատասխանում է զանգերին
-Ըստ անհրաժեշտության կազմակերպության անունից կնքել համաձայնագրեր և պայմանագրեր
-Նախապատրաստում է հանդիպումները և ժողովները
-Կազմակերպում է հյուրերի պատշաճ ընդունելություն և հյուրասիրություն
-Կազմակերպում է աշխատակիցների ընդունելությունը
-Ապահովում է ղեկավարի և աշխատակիցների կապը
-Վերահսկում և կազմակերպում է գրասենյակի մաքրությունը
-Իրականացնում է պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ

Required Qualifications:

-Բարձրագույն կրթություն
-Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
-Համակարգիչային ծրագրերի հմտություններ (Word, Excel)
-Կազմակերպչական ունակություններ
-Գաղտնապահություն
-Արագ և ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն
-Բարետես և ներկայանալի արտաքինով