Overview

Responsibilities:

Մեր սպասարկման կենտրոնի ղեկավարն ունի ոչ միայն լավ աշխատանքային պայմաններ, այլ դրա հետ մեկտեղ՝ ղեկավարին հատուկ պարտականություններ.

 • Առաջնորդել, ղեկավարել, մոտիվացնել, սպասարկման կենտրոնի անձնակազմը և զարգացնել նրանց հմտությունները
 • Իրականացնել աշխատակիցների ընթացիկ վերահսկողություն
 • Ապահովել վաճառքի սահմանված կատարողական պլանը
 • Կազմակերպել սպասարկման կենտրոնի ֆինանսական, մատակարարման և պահեստի շրջանառությունը
 • Տրամադրել տեղեկություն և հաշվետվություններ (սպասարկման կենտրոնի եկամտաբերության, ծախսերի և այլ)

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է կառավարման ոլորտում)
 • Առնվազն 3 տարվա կառավարման աշխատանքային փորձ վաճառքի, սպասարկման ոլորտում
 • Խաղային ոլորտում փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • MS Office ծրագրային փաթեթով (Word, Excel, Power Point, Outlook) և ինտերնետում աշխատելու հմտություններ
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • Առաջնորդման, ղեկավարման հմտություններ
 • Գումարի հետ աշխատելու ունակություններ
 • Փոփոխությունների և նոր գաղափարների հանդեպ ճկուն լինելու և արագ հարմարվելու կարողություն
 • Կազմակերպչական հմտություններ
 • Վերլուծական միտք
 • Սովորելու և սովորեցնելու ունակություն և պատրաստակամություն
 • Հաղորդակցման (բանավոր և գրավոր) և իրավիճակը ներկայացնելու հմտություններ
 • Կոնֆլիկտներն օբյեկտիվորեն գնահատելու և լուծելու հմտություններ
 • Ոչ ստանդարտ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Սթրեսակայունություն
 • Կարգապահական կանոնները հարգելու հմտություններ, ճշտապահություն, պատասխանատվություն
 • Միաժամանակ մի քանի գործ համակարգելու ունակություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Մանրուքներ նկատմամբ ուշադրություն
 • Բանակցելու և վաճառքի հմտություններ