Overview

Responsibilities:

  • Կազմակերպել ապրանքների պատվիրման և ապահովման գործընթացը
  • Ապահովել և իրականացնել համագործակցությունը գործընկեր առևտրային կազմակերպությունների հետ
  • Իրականացնել բեռնման գործընթաց 
  • Սահմանված ժամկետներում կազմել և ներկայացնել հաշվետվություններ

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
  • Համակարգչային ծրագրերի (MS Word, Excel) գերազանց իմացություն
  • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն, այլ լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
  • Համանման պաշտոնում աշխատանքային փորձը պարտադիր է