Overview

Responsibilities:

1.    Նախօրոք սահմանված բեռնափոխադրումների և այլ երթերի պլանին համապատասխան վարորդներին տրամադրել ուղեգրեր,
2.    Հետևել սահմանված երթուղիների պահպանմանը,
3.    Իրականացել տրանսպորտային միջոցների շահագործման ընթացքում նորմատիվների պահպանման վերահսկողություն (վառելիքի ծախս, անվադողերի մաշվածություն, ընդհանուր մաշվածություն և այլն),
4.    Գրանցել տրանսպորատային միջոցների մուտքերը և ելքերը,
5.    Աշխատանքները կազմակերպել և կատարել կազմակերպությունում գործող սկզբունքներին, կարգերին, անվտանգության և արդյունավետության նորմերին համապատասխան,
6.    Սահմանված ժամկետում կազմել և ներկայացնել հաշվետվություններ: 
 

Required Qualifications:

1.Աշխատանքը պահանջում է ունենալ բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,

2.Տվյալ ոլորտի առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ,

3.Համակարգչային գիտելիքներ(Excel, Word),

4.Գրական հայերենի տիրապետում, առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն: