Overview

EvocaBank CJSC is looking for a Troubled assets specialist.

Responsibilities:

  • Վարկային պարտավորությունների կատարման նպատակով հաճախորդների հետ կապի հաստատում և բանակցում,
  • Այցելություն խնդրահարույց հաճախորդներին` ըստ հասցեների,
  • Հաճախորդների հետ հետադարձ կապի պահպանում և անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում,
  • Հաճախորդների վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված այլ  միջոցառումների իրականացում:

Required Qualifications:

  • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ` բանկում, ԴԱՀԿ ծառայությունում, իրավապահ մարմիններում կամ անվտանգության ոլորտում,
  • Հաղորդակցման և բանակցությունների գերազանց հմտություններ,
  • Ստրեսակայունություն, արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
  • Ֆիզիկական պատրաստվածություն,
  • Վարորդական իրավունքի և սեփական ավտոմեքենայի առկայություն,
  • Հայերենի և ռուսերենի իմացություն

About EvocaBank CJSC

Evocabank CJSC is a commercial bank in Armenia. For more information about the Company, please visit: www.prometeybank.am.