Overview

Responsibilities:

 • Իրականացնում է նոր բացվող զորամասերի համակարգիչների ծրագրային ապահովման աշխատանքները,
 • Աշխատակիցների շրջանում իրականացնում է ներքին ծրագրային ապահովման ուսուցում,
 • Դժվարությունների դեպքում հեռահար աջակցում է աշխատակիցներին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում աջակցությունը տեղում՝ ծանոթանալով խնդիրներին,
 • Իրականացնում է  ներքին ծրագրային ապահովման թեստավորում, խնդիրների դեպքում կազմակերպում լուծման աշխատանքներ,
 • Իրականացնում է ծրագրային թարմացումներ,
 • Պարբերաբար ստուգում է մասնաճուղերի աշխատանքները,  բացահայտում խնդիրները և  վերպատրաստում աշխատակցին՝ տվյալ խնդրի վերաբերյալ։

Required Qualifications:

 • Տեխնիկական բարձրագույն կրթություն,
 • Աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում,
 • OSI model, IP, MAC, DHCP, DNS
 • Ցանցային սարքավորումների և միացումների իմացություն,
 • Հեռահար եղանակով խնդիրների բացահայտման և դրանց լուծումներ տրամադրելու կարողություն,
 • Որոնողական համակարգերից օգտվելու ունակություն,
 • Համակարգված աշխատելու կարողություն,
 • Հաղորդակցման հմտություններ,
 • Թիմում աշխատելու կարողություն։