Overview

Responsibilities:

Աշխատանքային պարտականությունները տարանջատված են ըստ կատարողական երեք հիմնական նպատակի`

 

 1. Աջակցել, ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ և ուղղորդել ՀՀ թվային փոխակերպումը՝ ստեղծելով կայուն համագործակցային հիմք։
 2. Մշակել և իրականացնել բարեփոխումնային ռազմավարություններ:
 3. Աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցությանը։

 

Առաջին նպատակ՝  

աջակցել, ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ և ուղղորդել ՀՀ թվային փոխակերպումը՝ ստեղծելով կայուն համագործակցային հիմք

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • ապահովել ՀՀ թվայնացման օրակարգի իրականացման ճանապարհային քարտեզի և գործողությունների պլանի մշակում, ինչպես նաև անհրաժեշտ ֆինանսական, մարդկային և այլ ռեսուրսների պլանավորման և իրագործման աշխատանքների իրականացում, 
 • մշակել ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման քաղաքականության և միասնական սկզբունքներ և ստանդարտներ,
 • աջակցել պետություն - մասնավոր և պետություն - քաղաքացի փոխհարաբերություններում տրամադրվող ծառայությունների թվայնացմանը,
 • ապահովել ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից էլեկտրոնային ծառայությունների և էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի նախագծման և զարգացման գործընթացների համակարգմանը՝ ըստ միասնական սկզբունքների,
 • ապահովել ՀՀ-ում թվային աշխատատեղերի զարգացման և խթանման ռազմավարության մշակման և իրականացման աշխատանքներ։

 

Երկրորդ նպատակ՝  

մշակել և իրականացնել բարեփոխումնային ռազմավարություններ

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • ապահովել ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման քաղաքականության, բարեփոխային ռազմավարության և միասնական սկզբունքների, ստանդարտների, դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ համապատասխան կարգավորումների, ընթացակարգերի և այլնի մշակման, ներդրման և իրականացման աշխատանքները՝ որակի և արդյունավետության բարձրացման նպատակով,
 • խթանել նորարարական և լավագույն տեխնիկական լուծումների ներդրման աշխատանքներին՝ նպաստելով ոլորտային տվյալների վրա հիմնված քաղաքականությունների մշակմանը, արդյունավետության բարձրացմանը,  
 • ուսումնասիրել և տեղայնացնել միջազգային փորձը, իրականացնել արդյունավետ փորձի փոխանակում համապատասխան միջազգային գործընկեր կառույցների միջև։

 

Երրորդ նպատակ՝ 

աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցությանը

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • նպաստել աշխատակիցների կողմից առաջարկների ներկայացման գործընթացներին,
 • համակարգել աշխատանքների և գործառույթների բաշխումը աշխատակիցների միջև, 
 • աջակցել և վերահսկել ենթակա աշխատակիցների աշխատանքը՝ խնդիրները բացահայտելու և լուծելու նպատակով, ըստ անհրաժեշտության՝ կազմակերպել համապատասխան վերապատրաստումներ, զարգացման ծրագրեր, 
 • աջակցել բոլոր փոխկապակցված օղակների աշխատանքի համագործակցային և համակարգային բնույթին։

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն (բնագիտական-մասնագիտական ուղղվածության կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն),
 • 5+ տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ բարձր տեխնոլոգիաների հետ առնչվող բնագավառում, 
 • Հանրային ծառայության 4+ տարվա ստաժը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց տիրապետում,
 • Հաղորդակցման և հանրային խոսքի գերազանց հմտություններ,
 • Կառավարչական տարբեր օղակների հետ համագործակցելու փորձառնություն,
 • Վերլուծական միտք, դժվարին պայմաններում որոշումներ կայացնելու և խնդիրների լուծման կարողություն,
 • Ռազմավարական մտածելակերպ՝ կազմակերպական և ղեկավարման ակնառու փորձառնությամբ։