Overview

Responsibilities:

 • Վաճառքի բաժնի կառավարում
 • Բանակցությունների վարում, պայմանագրերի կնքում 
 • Վաճառքի բաժնի աշխատակիցների ուսուցում և կառավարում
 • Վաճառքների բարձրացումը խթանող աշխատանքներ
 • Շտեմարանի կառավարում և բաշխում աշխատակիցների մեջ
 • Կազմակերպության ներկայացում տարբեր միջոցառումների
 • Համագործակցող ռիսկային կազմակերպությունների հետ բանակցություններ
 • Նոր հաճախորդների ներգրավում
 • Վաճառքի պլանների կատարում
 • Այլ աշխատանքներ վաճառքի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում
 • Վաճառքի թրեյնինգների մասնակցություն
 • Մարդկանց հետ աշխատելու և շփվելու ունակություն
 • Բանակցություններ վարելու ունակություն
 • Աշխատասիրություն և բարձր պատասխանատվության զգացում
 • Վաճառքի հմտությունների և դրանք դասավանդելու ունակություն
 • Ճկուն և թիմում աշխատելու ունակություն