Overview

Responsibilities:

 • Մասնաճյուղի աշխատակիցների կողմից կատարված գործարքների, հաշիվների բացման և փակման ամբողջականության ստուգում և հաստատում,
 • Ներգրավված ավանդների, ոսկու գրավով ապահոված վարկերի  ձևակերպման համապատասխան փաստաթղթերի կնքում և հաստատում,
 • Մասնաճյուղում իրականացվող բանկային, դրամարկղային գործարքների, վճարային փաստաթղթերի և վճարային համակարգերով դրամական փոխանցումների վերաբերյալ հաշվետվությունների ստուգում,
 • Մասնաճյուղի դրամապահոցում առկա կանխիկ դրամական միջոցների և այլ արժեքների փաստացի մնացորդի և ԱԲՀ-ում հաշվառված տվյալների համապատասխանության համար պատասխանատվություն,
 • Գործառնական օրվա ավարտին աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարված դրամակարկղային գործարքներին ամրագրված համապատասխան փաստաթղթերի ստուգում` ներքին իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • Առնվազն  3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում, որից 1 տարին ղեկավար պաշտոնում,
 • Բանկային գործի իմացություն,
 • MS Office, LSBank ծրագրերի իմացություն,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ տիրապետում,
 • Ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Լարվածության տակ աշխատելու ունակություն,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ: