Overview

Responsibilities:

 • Ապահովել հաճախորդների որակյալ և բարձրակարգ սպասարկումը;
 • Իրականացնել մատուցվող ծառայությունների և ապրանքների վաճառք;
 • Կատարել դրամական միջոցների մուտքեր և վարել համապատասխան թղթաբանությունը;
 • Ապահովել ընթացակարգերի և աշխատանքային հրահանգների կատարումը;
 • Ապահովել սարքավորումների կարգավորումներ;
 • Պատրաստել հաշվետվություններ՝ ըստ հաստատված ժամանակացույցի

Required Qualifications:

 

 • Հեռահաղորդակցության ոլորտի բազային գիտելիքներ;
 • Ցանկալի է առնվազն  1 տարվա աշխատանքային փորձ վաճառքի և սպասարկման ոլորտում:
 • Բարձրագույն կրթություն;
 • Վաճառքի հիմնական սկզբունքների իմացություն;
 • Ակտիվ վաճառքի հմտություններ;
 • Սպասարկման և բանակցությունների վարման հմտություններ;
 • Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն;
 • Հաղորդակցվելու և կոնֆլիկտային իրավիճակներում մարդկանց հետ շփվելու ունակություն;
 • Նպատակասլաց;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Ճշգրտության և պատասխանատվության հմտություններ;
 • Նախաձեռնողականություն;
 • Սովորելու պատրաստակամություն;
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ՝ Microsoft Office;
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է:

 

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Մասնագիտական վերապատրաստում
 • Այլ արտոնություններ: