Overview

Responsibilities:

-Դեղատանն առկա կոսմետիկայի վաճառքի ապահովում
-Հաճախորդների սպասարկում
-Անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտական խորհրդատվության
տրամադրում

Required Qualifications:

-Աշխատանքային փորձը ցանկալի է:
-Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է:
-Ունակություն աշխատել ինչպես անկախ, այնպես էլ թիմում:
-Համակարգչի իմացությունը ցանկալի է: