Overview

Responsibilities:

 • Շուկայի վերլուծության իրականցում և համապատասխան վերլուծության ներկայացում,
 • Բաժնի բիզնես պրոցեսների և հաշվետվությունների ավտոմատացման իրականացում,
 • Մասնակցություն CRM համակարգի ներդրման և թեստավորման  աշխատանքներին`  կորպորատիվ բիզնեսի համար, 
 • Մասնակցություն ինտերնետ բանկինգ համակարգի ներդրման և թեստավորման աշխատանքներին` կորպորատիվ բիզնեսի համար,
 • Մասնակցություն կորպորատիվ պորտալի ներդրման և թեսթավորման աշխատանքներին,
 • Բաժնի կանոնակարգից բխող խնդիրների կատարման ապահովում,
 • Բանկի կողմից տրամադրվող պրոդուկտների և ծառայությունների մրցունակության բարձրացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում,
 • Ոչ վարկային պրոդուկտների շուկայի և ոչ վարկային պրոդուկտների ցանկի մեծացման հնարավորությունների ուսումնասիրության կազմակերպում,
 • Կորպորատիվ հաճախորդների համար նոր ոչ վարկային պրոդուկտների ու բանկային ծառայությունների մշակում և ներդնում,
 • Ընթացիկ և ըստ պահանջի հաշվետվոոթյունների կազմում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում,
 • MS office–ի, LSBank-ի լավ տիրապետում,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ տիրապետում,
 • Անալիտիկ մտածելակերպ,
 • Փոփոխություններին պատրաստակամություն,
 • Պատասխանատվություն արդյունքի համար,
 • Թիմային աշխատանք,
 • Կազմակերպչական հմտություններ: