Overview

Responsibilities:

 • Վաճառքների արդյունքների համակարգում և վերլուծության ներկայացում Excel ծրագրային միջավայրում,
 • Վաճառքի ընթացիկ տեմպերի վերլուծության իրականացում,
 • Վաճառքը խթանող ակցիաների իրականացման համար անհրաժեշտ նախահաշվարկի, բյուջեի և հաշվետվությունների կազմում,
 • 1C տվյալների բազայի վարում, մշակում, տվյալների համապատասխանության ստուգում և վերլուծություն,
 • 1C ծրագրային միջավայրի սպասարկումն իրականացնող ընկերության հետ կապի պահպանում, խնդիրների փոխանցում և լուծումների վերահսկում,   
 • 1C ծրագրային միջավայրում նոր խնդիրների ձևակերպում և մշակումների համակարգում,
 • Պահեստային օպերացիաների ծրագրային ապահովում և հաշվետվությունների կազմում:

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական, տեխնիկական կամ հարակից ոլորտներում),
 • 1C և MS Excel ծրագրերի գերազանց իմացություն,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ վերլուծությունների ոլորտում,
 • Հայերեն լեզվի գերազանց տիրապետում, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ տիրապետում (և՛ գրավոր, և՛ բանավոր),
 • Հաշվետվությունների պատրաստման փորձ և զարգացած հմտություններ,
 • Վերլուծական մտածողություն,
 • Ժամանակի կառավարման գերազանց հմտություններ, սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Ինքնուրույն և թիմային աշխատելու զարգացած հմտություններ: