Overview

Responsibilities:

  • Փաստաթղթերի և իրերի առաքում նշված հասցեներ,
  • Օֆիսային ընթացիկ կազմակերպչական աշխատանքների կատարման աջակցում,
  • Տնօրենի կողմից անձնական հանձնարարությունների կատարում։

Required Qualifications:

  • Առնվազն 1 տարվա պրոֆեսիոնալ մասնագիտական փորձ,
  • Տարիքը՝ 25-40 տարեկան,
  • Վարորդական իրավունքի առկայություն,
  • Հաղորդակցության, մարդկանց հետ շփվելու գերազանց հմտություններ,
  • Մանրուքների հանդեպ ուշադիր լինելու ունակություն,
  • Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորում և վերջնաժամկետների պահպանում,
  • Անձնական հատկանիշներ` բարեկիրթ, պատասխանատու։