Overview

Responsibilities:

  • Պահեստից ապրանքի ստացում, հաշվառում, մեքենայի մեջ տեղավորում
  • Նախատեսված վաճառակետեր առաքում

Required Qualifications:

  • Տարիքը 20-30 տարեկան    
  • B C վարորդական կարգ
  • Աշխատանքային փորձը ցանկալի է 

About C&F Co LLC

Company "C & F Co" LLC was founded in 2004.

We are proud to state that there were at the origin of modern Armenian market of cosmetics and household products, actively participating in its construction and development. And to this day remains one of t