Overview

Responsibilities:

 • Կատարել անհրաժեշտ քանակի ապրանքի բեռնաբարձման և բեռնաթափման աշխատանքներ,
 • Տեղափոխել ապրանքը վաճառքի կետեր` համաձայն հաստատված երթուղու,
 • Կատարել ապրանքի դասավորում վաճառքի կետերում դարակաշարերի վրա,
 • Անհրաժեշտության դեպքում վաճառքի կետերում առաջարկել պլանավորումից ավել ապրանքի տրամադրում,
 • Պահպանել  տրամադրված և վաճառված ապրանքի հաշիվները,
 • Ժամանակին և ամբողջությամբ հանձնել դրամական միջոցները կազմակերպության դրամարկղ,
 • Պատասխանատու է ապրանքի լրիվ և անվնաս տեղափոխման համար
 • Պատասխանատու է ավտոմեքենայի բարեխիղճ շահագործման համար

 

Required Qualifications:

 • Համապատասխան աշխատանքային փորձ
 • BC կարգի վարորդական իրավունք
 • Համակարգված աշխատելու կարողություն
 • Ֆիզիկական պատրաստվածություն
 • Թիմում աշխատելու կարողություն