Overview

Aras Food LLC is looking for a Վարորդ-առաքիչ.

Responsibilities:

  • Ընկերության ավտոմեքենաների վարում՝ համաձայն երթուղու:
  • Մեքենաների մաքրության, սարքինության հետևում:
  • Հայտնաբերված անսարքությունների մասին անհապաղ տեղեկատվության տրամադրում: 

Required Qualifications:

  • Երթևեկության կանոնների գերազանց իմացություն
  • Բեռնատար մեքենա վարելու փորձը պարտադիր է
  • Ճշտապահություն
  • Պատասխանատվություն
  • Տարիքը մինրև՝ 30