Overview

Responsibilities:

  • Անհրաժեշտ ապրանքների գնման հայտերի ստացում, դասակարգում.
  • Ձեռք բերվող ապրանքատեսակների գների և տեսականու պարբերական համեմատական վերլուծություն
  • Արտադրական, ինժեներական, պահեստների կառավարման և այլ բաժինների հետ սերտորեն համագործակցության միջոցով պահանջվող ապրանքատեսականու որակական, քանակական, տեխնիկական, չափանիշների ճշգրտում և մատակարարում սահմանված ժամկետներում

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն /տնտեսագիտական, տեխնիկական/ կրթություն
  • Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
  • Կազմակերպչական զարգացած հմտություններ
  • Ժամանակի կառավարման և առաջնահերթությունները  հասկանալու ունակություն
  • Ազնվություն, պատասխանատվություն
  • Վարորդական իրավունքի և սեփական մեքենայի առկայություն

About Atenk LTD

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.