Overview

Required Qualifications:

-Առնվազն 3 տարվա վարորդի աշխատանքային փորձը ցանկալի է,

-  առնվազն 3 տարվա (B և C կարգի) վարորդական իրավունք,

-  մեքենայի որոշ անսարքությունների վերանորոգման հմտություն,

-  պարտաճանաչ և կարգապահ անձնավորություն,

-  բավարար հաղորդակցման հմտություններ, 

  •  ծանրաբեռնված աշխատանքային ժամանակացույցով աշխատելու ցանկություն և կարողություն: