Overview

Responsibilities:

  • Տրանսպորտային միջոցի վարում,
  • Համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացում՝ ընկերությունում հաստատված ներքին իրավական ակտերի համաձայն:

Required Qualifications:

  • Միջնակարգ կրթություն,
  • Աշխատանքային փորձ,
  • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն,
  • Ամրագրված տրանսպորտային միջոցի վարման վարորդական իրավունք՝ համապատասխան կարգերով ( BC կարգ )

About Ucom LLC

"Ucom" LLC is a unified communications operator in Armenia, which offers symmetrical and mobile broadband Internet and other services.