Overview

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոն փնտրում է Վերահսկող, ով պատրաստ է միանալ մեր թիմին

Responsibilities:

 • Բյուրոյի անդամ ապահովագրական ընկերությունների, ԱՊՊԱ ոլորտում գործունեություն իրականացնող ապահովագրական միջնորդների (գործակալների), փորձագետների և վերանորոգող կազմակերպությունների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
 • Սպառողներից ստացված բողոք-պահանջների ամբողջական կարգավորման գործընթացի ապահովում և այդ բողոքների հիման ԱՊՊԱ ոլորտում տարբեր խնդիրների վերացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում         
 • Ծառայության աշխատակարգով սահմանված գործառույթների ապահովմանն ուղղված գործառնությունների իրականացում,
 • Բյուրոյի համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատողների հետ ծառայության գործու­նեու­թյունը և նրանց կողմից իրականացվող գործառնությունները կանոնա­կարգող իրավական ակտերի նախագծերի մշակում և վերանայում-
 • Բյուրոյի գործադիր տնօրենի և իր անմիջական ղեկավարի այլ հանձնարարությունների կատարում

Required Qualifications:

 • Բարձրագույն կրթություն, 
 •  Առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ ֆինանսական կամ վերահսկողության ոլորտներում։
 •  Համակարգչային գիտելիքներ մասնավորապես ՝ MS Office, Outlook,Internet, ծրագրերի գերազանց իմացություն,
 •  Հայերեն լեզվի գրավոր և բանավոր գերազանց իմացություն; անգլերեն և ռուսերեն լեզուների բավարար իմացություն,
 •  Խնդիրների լուծման կարողություն, թիմային աշխատելու կարողություն
 •  Լարված պայմաններում աշխատելու կարողություն,
 •  Ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություն