Overview

Responsibilities:

 • Որակի և ակտիվության համեմատական վերլուծության տրամադրում յուրաքանչյուր պրոդուկտի և ռեգիոնի վերաբերյալ
 • Խնդիրների նվազեցման առաջարկների մշակում ,տվյալ բնագավառին առնչվող զարգացումներին և փոփոխությունների հետևողականություն
 • Բողոքների տարբերակում ըստ տեսակների , նշելով հիմնական ծանրաբեռնված օրերը ինչպես նաև բողոքների որակի անկումն ու աճը նկաագրող հաշվետվության տրամադրում
 • Քանակական հաշվետվության տրամադրում ցուցանիշների վերաբերյալ՝ զանգերի,չաթերի և ըստ երկխոսության թեմայի
 • Կայքում տեղադրված նորությունների վերաբերյալ հավաքական կարծիքի կազմում և տրամադրում։
 • Սպասարկման ընթացքում հայտնաբերված հաճախորդների բողոքներին առնչվող հաշվետվությունների տրամադրում ըստ պահանջի, հետաքրքված կողմերի, պրոդուկտների ղեկավարների և այլն։
 • Իրավիճակային հաշվետվությունների պատրաստում։
 • Հաճախորդի խնդիրների մատյանի վարում և հսկողության իրականացում, մոնիթորինգ:
 • Սպասարկվող կայքերի սպասարկման օնլայն վերահսկողություն, գլոբալ խնդիրների առկայության արձանագրում , աշխատակիցների քանակի վերահսկողություն։
 • Սպասարկման ընթացքում օպերատորների տրամադրած ինֆորմացիայի օնլայն հսկողություն և տեղեկացում հերթոփոխի/թիմի ղեկավարին:
 • Որևէ կայքում առկա խնդիրների հայտնաբերում ըստ օնլայն զանգերի կամ չաթերի կտրուկ աճի, ուսումնասիրություն և փոխանցում հերթոփոխի/թիմի ղեկավարին։

Required Qualifications:

 

 • Բարձրագույն կրթություն ( բիզնես, տնտեսագիտություն կամ այլ ոլորտ)
 • MS փաթեթի գերազանց իմացություն
 • 1 + տարվա աշխատանքային փորձ
 • Excel-ի լավ իմացությունը 
 • Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 •  Կանխատեսման, վերլուծության և հաշվետվության ներկայացման հմտություններ: