Overview

“ԿՐԵԴՈ ՖԻՆԱՆՍ ՈՒՎԿ ՓԲԸ” is looking for a “Վերստուգող”.

Required Qualifications:

Անհրաժեշտ հմտություններ ՝ word, excell ծրագրերի, ՀԾ իմացություն

- Վերստուգողի կամ հաշվապահի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական ոլորտում