Overview

“Optimum Energy” is looking for a “Վիճակագրական և կանխատեսվող Տվյալների մշակման և վերլուծության մասնագետ”.

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն (նախընտրելի է տեխնիկական)
  • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ տվյալների վերլուծության և հաշվետվությունների կազմման, տվյալների բազանների նախագծման և կառավարման վերլուծական ծրագրերի հմուտ և գործառնական աշխատանքի իմացություն:
  • Հավանականությունների տեսության, Վիճակագրության, վիճակագրական տվյալների վերլուծության տեսական և գործնական խորը իմացություն
  • Տվյալների բազաների նորմալիզացիայի և ինդեքսավորման գիտելիքներ
  • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց, անգլերենի տեխնիկական իմացություն

Արտահման և վերլուծական ծրագրերի, գրաֆների և/կամ տվյալների բազաների հետ աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն

About Optimum Energy

The Company specializes in the provision of services in the field of renewable energy. For detailed information about Optimum Energy please visit: http://www.optimumenergy.am/ .