Overview

“Ramada Hotel & Suites by Wyndham Yerevan” is looking for a “Waiter”.

Required Qualifications:

Աառնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ,

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների  իմացություն,

Բանավոր հաղոդակցման հմտություն, կիրթ խոսք,

Ակտիվ, ուշադիր լսելու կարողություն,

Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,