Overview

Responsibilities:

 • Պահեստի աշխատանքների կազմակերպում և կառավարում
 • Պահեստավորվող ապրանքների պահպանման, մուտքի-ելքի գործընթացի կազմակերպում
 • Պահեստավորվող ապրանքների անվտանգության և ամբողջականության ապահովում 
 • Գույքագրման կազմակերպում և իրականացում
 • Իրականացնել վերոնշյալ գործառույթների հետ որևէ կերպ կապված այլ գործառույթներ

Required Qualifications:

 •  Աշխատանքային փորձը պարտադիր է
 • 1C ծրագրի գերազանց տիրապետում
 • Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է
 • Հուսալիություն, աշխատանքը ժամանակին ավարտին հասցնելու կարողություն
 • Ծանրաբեռնված աշխատելու ունակություն,
 • Սթրեսակայունություն,
 • Պատրաստակամություն
 • Կազմակերպչական և թիմային աշխատանքի հմտություններ
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն