Overview

Responsibilities:

  • Կայքի դիզայնի ստեղծում (ըստ ռեսպոնսիվության պահանջների)
  • լոգոների ստեղծում
  • մարքեթինգային այլ նյութերի դիզայնի մշակում

Required Qualifications:

  • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ վեբ դիզայնի ոլորտում
  • Adobe photoshop և Adobe xd ծրագրերի կատարյալ իմացություն
  • Կրեատիվ մտածելակերպ