Overview

Responsibilities:

  • Իրականացնել ինտերնետային կայքերի կառուցվածքի նախագծում
  • Կայքերի համար ներդնել ղեկավարման համակարգ՝ ապահովելով կայքերի ամբողջականությունը
  • Լուծել կայքի աշխատանքի ընթացքում առաջացած խնդիրները, ուղղել սխալները 
  • Սահմանված ժամկետներում կազմել և ներկայացնել հաշվետվություններ

Required Qualifications:

  • Բարձրագույն կրթություն` տեխնիկական, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կամ հարակից ոլորտում 
  • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ
  • HTML, CSS, JS-ի և PHP-ի լավ իմացություն
  • Տեխնիկական անգլերենի իմացություն
  • MS Office գերազանց իմացություն 
  • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն