Overview

Responsibilities:

 • Մասնակցել խաղողի այգիների հիմնադրման նախագծերի մշակմանը:
 • Մասնակցել խաղողի այգիների հիմնադրման և հետագա խնամքի ու պահպանության ընթացակարգերի մշակմանը ու ներդրմանը:
 • Ապահովել ժամանակակից խաղողագործական գիտելիքների և տեխնոլոգիաների կիրառումը:
 • Հետևել և համակարգել հողերի մելորացիայի և հարստացման աշխատանքները:
 • Աջակցել այգիների պատասխանատուին խաղողի տնկիների տնկման, շպալերի տեղադրման, կաթիլային ոռոգման համակարգերի, ինչպես նաև հակակարկտային պաշտպանության համակարգերի ներդրման աշխատանքներում:
 • Պլանավորել և ապահովել խաղողագործական պրոցեսների ժամանակին և գրագետ իրականացումը:
 • Հետևել  բույսերի աճին և բերքի որակին:
 • Հետևել գյուղատնտեսական սարքավորումների ընթացիկ աշխատանքին:
 • Կատարել ընկերության գինեգործների հանձնարարականները:
 • Կազմակերպել բերքահավաքը:
 • Մասնագիտությանը և/կամ պաշտոնին առնչվող այլ գործառույթներ:

Required Qualifications:

 • Գյուղատնտեսության ոլորտի բարձրագույն կրթություն
 • Խաղողի այգիներում աշխատանքի առնվազն 1 տարվա մասնագիտական փորձ
 • Առաջնորդելու հմտություն
 •  Թիմում աշխատելու հմտություն
 • Պատասխանատվություն
 • Գյուղատնտեսական տեխնիկայի վերաբերյալ բազային գիտելիքներ
 • MS Office իմացություն
 • Մեքենա վարելու հմտություն
 • Անգլերեն լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն