Overview

Responsibilities:

 • Խոհանոցի անխափան աշխատանքների կազմակերպում՝ ընկերության կողմից մշակված ստանդարտներին համապատասխան
 • Մթերքների պահպանման նորմերի և ժամկետների վերահսկում
 • Խոհանոցի գույքագրման իրականացում և վերահսկողություն՝ ըստ ընկերության սահմանած նորմերի
 • Խոհանոցում սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանում և վերահսկում
 • Խոհանոցից դուրս եկող ուտեստների որակի վերահսկում՝ ըստ ընկերության կողմից մշակված ստանդարտների
 • Ճաշացանկերի ստեղծում, հաշվառում, ստանդարտացում
 • Պատրաստման նրբությունների ուսուցանում
 • Աանիտարական և անվտանգության կանոնների պահպանում

Required Qualifications:

 • Համապատասխան կրթություն
 • 3 տարվա ավագ խոհարարի աշխատանքային փորձ
 • Սեփական խոհարարական ոճ
 • Առողջ սննդի նորմերի իմացություն
 • Ստեղծարարություն և նոր ուտեստների ստեղծման ունակություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Ինքնուրույն աշխատելու ունակություն
 • Կամազակերպվածություն, ճկունություն

About Atenk LLC

Atenk Ltd. operates in the field of meat products.