• FIDIC Contract Manager

  AAB Construction
  • Full Time
  • Posted 3 days ago
  • Sep 16, 2018
 • Տեղագրական գեոդեզիստ

  AAB CONSTRUCTION
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Aug 31, 2018
 • Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ղեկավար (աշխղեկ)

  AAB CONSTRUCTION
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Aug 31, 2018
 • Procurement specialist

  AAB Construction
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Aug 26, 2018