• Նախագծերի կառավարման, ռազմավարության մշակման և ինովացիայի բաժնի մասնագետ

    ACBA-Credit Agricole Bank CJSC
    • Full Time
    • Posted 1 month ago
    • Nov 15, 2018