• ՓՄՁ և կորպորատիվ բիզնեսի պրոդուկտների պլանավորման և կառավարման բաժնի մասնագետ

    ACBA-Credit Agricole Bank CJSC
    Yerevan, Yerevan
    • Full Time
    • 1 week ago
    • May 11, 2018