About Ardshinbank CJSC

Ardshinbank CJSC provides services to corporate and individual clients. The Bank is recognized as "Bank of the Year in Armenia for 2018" by The Banker magazine, Financial Times Ltd. It has in total 1200 team members, more than 300000 customers and 63 branches covering all regions of Armenia. For more information, please visit: www.ardshinbank.am.

 • 1st Class Specialist/ Senior Analyst – OD, Retail Loan Centralized Division

  Ardshinbank CJSC
  • Full Time
  • Posted 20 hours ago
  • Oct 15, 2019
 • Deputy Head of Department for Economic Analysis, Planning, KPI and Analysis

  Ardshinbank CJSC
  • Full Time
  • Posted 20 hours ago
  • Oct 23, 2019
 • 2-րդ կարգի մասնագետ – ԳՏ, Վճարային քարտերով գործարքների մոնիթորինգի և տերմինալային ցանցի ուղեկցման բաժին

  Ardshinbank CJSC
  • Full Time
  • Posted 22 hours ago
  • Oct 20, 2019
 • Վարչության պետի տեղակալ

  Ardshinbank CJSC
  • Full Time
  • Posted 22 hours ago
  • Oct 23, 2019
 • Սպասարկող մասնագետ /Արտաշատ մ/ճ

  Ardshinbank CJSC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Oct 13, 2019
 • Արտաշատ մասնաճյուղի գանձապահ

  Ardshinbank CJSC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Oct 13, 2019
 • Ոսկերիչ /Նաիրի մ/ճ

  Ardshinbank CJSC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Oct 13, 2019
 • Վարդենիս մասնաճյուղի կառավարիչ

  Ardshinbank CJSC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Oct 13, 2019
 • Ծրագրային ապահովման զարգացման և ուղեկցման ուղության 1-ին կարգի մասնագետ

  Ardshinbank CJSC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Oct 8, 2019
 • Recruitment Responsible, Personnel Management Department, OM

  Ardshinbank CJSC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Oct 8, 2019