About Armeconombank OJSC

Armeconombank, OJSC is one of the largest and leading banks in the Republic of Armenia, playing an outstanding role in developing Armenian bank system. Being a universal-type financial and credit Institution it offers its customers a comprehensive packag

 • Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի պետ

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 2 hours ago
  • Nov 18, 2018
 • Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի ստաժոր/փորձնակ/

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Nov 4, 2018
 • Պլաստիկ Քարտերի Վարչության Հաշվարկների բաժնի ստաժոր/փորձնակ/

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Oct 26, 2018
 • .Net ծրագրավորող

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Oct 20, 2018
 • Database Developer

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Oct 20, 2018