About Armeconombank OJSC

Armeconombank, OJSC is one of the largest and leading banks in the Republic of Armenia, playing an outstanding role in developing Armenian bank system. Being a universal-type financial and credit Institution it offers its customers a comprehensive packag

 • Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բաժնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատորի փորձնակ

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Dec 14, 2019
 • Առևտրի խթանման ծրագրի պատասխանատու

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Dec 14, 2019
 • Նախագծերի ղեկավար

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Dec 14, 2019
 • Օգնական-գործավարուհի

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Dec 13, 2019
 • Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր/գիշերային/

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Dec 7, 2019
 • Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Dec 7, 2019