About Armeconombank OJSC

Armeconombank, OJSC is one of the largest and leading banks in the Republic of Armenia, playing an outstanding role in developing Armenian bank system. Being a universal-type financial and credit Institution it offers its customers a comprehensive packag

 • Վարկերի ներգրավման բաժնի գլխավոր մասնագետ

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 5 days ago
  • Mar 19, 2019
 • Պլաստիկ քարտերի վարչության POS տերմինալների տեղադրման, սպասարկման և ներգրավման բաժնի ստաժոր/փորձնակ/

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Mar 14, 2019
 • Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր /գիշերային/

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Mar 11, 2019
 • Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Mar 11, 2019
 • Երևան քաղաքի մասնաճյուղերում ստաժոր/փորձնակ/ /հաշվապահ- գանձապահ, վարկային մասնագետ/

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Feb 25, 2019
 • .Net Developer

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Feb 25, 2019
 • .Net ծրագրավորող

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Feb 25, 2019
 • Database Developer

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Feb 25, 2019