About Armeconombank OJSC

Armeconombank, OJSC is one of the largest and leading banks in the Republic of Armenia, playing an outstanding role in developing Armenian bank system. Being a universal-type financial and credit Institution it offers its customers a comprehensive packag

 • Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 5 days ago
  • Feb 24, 2020
 • Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատու հերթապահ-օպերատոր/գիշերային/

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 5 days ago
  • Feb 24, 2020
 • Օգնական-գործավարուհի

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 5 days ago
  • Feb 24, 2020
 • Պլաստիկ քարտերի վարչության Ավտոմատ գանձման մեքենաների հսկողության բաժնի մասնագետի ստաժոր/փորձնակ

  Armeconombank OJSC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Feb 13, 2020