• Արտաշատ քաղաքում «Տարեցների տնային խնամք» և «Փոքրիկ Իշխան երեխաների ցերեկային կենտրոն» Ծրագրերի Ղեկավար

    Armenian Caritas BNGO
    • Full Time
    • Posted 4 weeks ago
    • Feb 22, 2020