About Sef International UCO LLC

The Micro Enterprise Development programme started in 1997 as a part of World Vision's sustainable development approach to create job opportunities for the poor in Armenia. To carry out a full-range of credit activities through urban and rural branches i

 • Սպառողական վարկավորման մասնագետ Սիսիանի մասնաճյուղում

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 7 days ago
  • Apr 22, 2020
 • Ejmiatsin Branch Manager

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Apr 17, 2020
 • Վարկային մասնագետ Էջմիածին մասնաճյուղում

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Apr 12, 2020
 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Apr 5, 2020
 • ՀԾ /Հաշվապահական համակարգերի ադմինիստրատոր

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Apr 5, 2020