About Sef International UCO LLC

The Micro Enterprise Development programme started in 1997 as a part of World Vision's sustainable development approach to create job opportunities for the poor in Armenia. To carry out a full-range of credit activities through urban and rural branches i

 • Deputy CEO

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 3 days ago
  • Aug 2, 2020
 • Deputy CEO

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 3 days ago
  • Aug 2, 2020
 • Internal Auditor

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Jul 26, 2020
 • Գործընկերների ներգրավման մասնագետ

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Jul 26, 2020
 • Senior Internal Auditor

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Jul 26, 2020
 • Ժամկետանցի կառավարման բաժնի ղեկավար

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Jul 26, 2020
 • Վարկային մասնագետ Սիսիան մասնաճյուղում

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Jul 15, 2020
 • Ադմինիստրատիվ բաժնի ղեկավար

  Sef International UCO LLC
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Jul 11, 2020