About X-Group

"X-Group" is a Union of Legal Entities, which was established in 19.01.2000

It is one of the biggest enterprises in Armenia, which is comprised of both resident and non-resident companies. The companies operating within "X-Group" union are of diff

 • Տեխնիկական բաժնի օպերատոր

  X-Group
  • Full Time
  • Posted 2 days ago
  • Jan 5, 2020
 • Պահածոների, չրերի, չիպսերի ու մրգային բատոնների արտադրամասում հաշվապահ

  X-Group
  • Full Time
  • Posted 5 days ago
  • Jan 2, 2020
 • Պահահածոների, չրերի, չիպսերի ու մրգային բատոնների արտադրության տնօրեն

  X-Group
  • Full Time
  • Posted 5 days ago
  • Jan 2, 2020
 • Պահահածոների, չրերի, չիպսերի ու մրգային բատոնների արտադրության Տեխնոլոգ

  X-Group
  • Full Time
  • Posted 5 days ago
  • Jan 2, 2020
 • Սառնարանային մասնագետ

  X-Group
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Dec 29, 2019
 • Սոցիալ Մեդիա Մարքեթինգի մասնագետ

  X-Group
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Dec 13, 2019
 • Ինժեներ-էլեկտրոնշիկ

  X-Group
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Dec 29, 2019
 • Մեխանիկ-փականագործ

  X-Group
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Dec 29, 2019
 • Օպերատոր, Փականագործ, Մեխանիկ, Տեխնոլոգ

  X-Group
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Dec 28, 2019
 • Էլեկտրիկ

  X-Group
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • Dec 28, 2019