About Zigzag LLC

20 years of work, five stores, Zigzag Antena chain, more than 230 employees, more than 100 represented brands and 7000 Products. Easy to choose, profitable to buy! "ZIGZAG" is one of the leaders in electronics retail market in Armenia since 1995

 • Վաճառող գանձապահ

  Zigzag LLC
  • Full Time
  • Posted 4 days ago
  • May 31, 2019
 • Զիգզագ Անտենա վաճառասրահի աշխատակից

  Zigzag LLC
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • May 31, 2019
 • Զիգզագ Անտենա վաճառասրահի աշխատակից

  Zigzag LLC
  • Full Time
  • Posted 1 week ago
  • May 31, 2019
 • Վերանորոգման կենտրոնի պահեստի աշխատակից

  Zigzag LLC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
 • Վերանորոգման կենտրոնի պահեստի աշխատակից

  Zigzag LLC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
 • Հայտերի սպասարկման մասնագետ

  Zigzag LLC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • May 31, 2019
 • Գլխավոր տնօրենի օգնական

  Zigzag LLC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • May 31, 2019
 • Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների վաճառող խորհրդատու

  Zigzag LLC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • May 31, 2019
 • Վերանորոգման կենտրոնի պահեստի աշխատակից

  Zigzag LLC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago