About «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ

«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2016թ. ապրիլ ամսին։ Ընկերությունն
իրականացնում է բազմաբնույթ շինարարական ծրագրեր ամենատարբեր նշանակության ոլորտներում՝ արդյունաբերական, արտադրական, առևտրային, բնակելի, սոցիալական և հասարակական:
Մենք առանձնանում ենք ոլորտում օպտիմալ գնի և բարձր որակի համադրությամբ: Ընկերությունն ունի բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները, ցանկացած նախագիծ առաջնային քայլերից մինչև շահագործման հանձնում կյանքի կոչելու համար:
Ընկերությունը մշտապես նորացնում է իր գոծիքակազմն ու համալրում է թիմն արհեստավարժ ու սրտացավ մասնագետներով՝ ապահովելով միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների մատուցում:

  • Ինժեներ-էներգետիկ

    «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ «Տ-Քնսթրաքշն»
    • Full Time
    • Posted 4 weeks ago
    • Oct 10, 2020