About Central Bank of Armenia

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը պետական գործառույթներով օժտված իրավաբանական անձ է, որի հիմնական խնդիրը Հայաստանի Հանրապետու�

 • Head of Division for the Analysis and Protection of Competition in the Financial Sector

  Central Bank of Armenia
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Jul 3, 2022
 • Helpdesk Administrator/ IT Department

  Central Bank of Armenia
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Jul 2, 2022
 • Economist-Statistician/ Statistics Department/ External Sector Statistics Division

  Central Bank of Armenia
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Jul 1, 2022
 • Supervisor/ Corporate Finance Division

  Central Bank of Armenia
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Jun 26, 2022
 • Supervisor/ Competition Analysis Division

  Central Bank of Armenia
  • Full Time
  • Posted 4 weeks ago
  • Jun 26, 2022