About GNC-ALFA CJSC, Rostelecom Armenia

«ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հիմնադրվել է 2007 թվականին: Ընկերությունը 2012 թ. փետրվար ամսին դարձավ Ռոստելեկոմ խմբի անդամ, իս�

  • PHP/Laravel Developer

    GNC-ALFA CJSC, Rostelecom Armenia
    • Full Time
    • Posted 6 days ago
    • Oct 17, 2020