About Mobile Centre Art LLC

Բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող Mobile Centre խանութների ցանցը հիմնվել է 2005 թվականին:

Այն հանդիսանում է Samsung Electronics-ի, Nokia-ի, Motorola-ի, Lenovo-ի, HT

 • Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

  Mobile Centre Art LLC
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Nov 13, 2020
 • Վաճառող-Խորհրդատու /Երևան

  Mobile Centre Art LLC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Nov 9, 2020
 • Վաճառող-Խորհրդատու / Արարատ

  Mobile Centre Art LLC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Nov 7, 2020
 • Վաճառող-Խորհրդատու / նոյեմբերյան

  Mobile Centre Art LLC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Nov 7, 2020
 • Վաճառող-Խորհրդատու /Նոյեմբերյան

  Mobile Centre Art LLC
  • Full Time
  • Posted 3 weeks ago
  • Nov 1, 2020