About Shant LLC (TV)

"Շանթ" հեռուստաընկերությունը հիմնադրվել է Արթուր Եզեկյանի կողմից, 1994թ.-ին Հայաստանի երկրորդ քաղաք՝ Գյումրիում:

Չնայած այն փաստին, որ հան

 • Lawyer

  Shant LLC (TV)
  Yerevan, Yerevan
  • Full Time
  • Posted 2 weeks ago
  • Oct 11, 2023